De Reuzen en de Dwergen

In Eenrum zijn de dwergen in opmars om de strijd aan te gaan met de woudreuzen.

Je zult misschien denken – die dwergen kunnen het nooit winnen, ze worden verpletterd door het geweld van die reuzen. Maar dat kan nog vies tegenvallen. Deze dwergen laten zich niet van de wijs brengen door direct met een groot offensief te beginnen, nee ze hebben de tijd, ze haasten zich niet. Ontstaan uit diezelfde woudreuzen door toevallige spelingen van de natuur, waardoor ze een compacte dwergachtige groei vertonen, met soms ook nog een bizarre vorm. We hebben het over een plantengroep die al miljoenen jaren onze aarde bewonen. Sommigen onder hen hebben zelfs nog last gehad van de dino’s. Om die reden moesten ze om te overleven wel enorm hoog worden om te voorkomen dat ze door de vraatzucht van de prehistorische planteneters onder hen werden verslonden.

Nadat de windsingels rondom het arboretum het jeugdstadium voorbij waren gegroeid en ze konden beginnen aan hun taak waarvoor ze werden aangeplant namelijk de wind uit het arboretum houden, is de notaris begonnen met zijn passie: het verzamelen en aanplanten van coniferen. Overal in het arboretum zie je ze staan, de woudreuzen uit het prehistorisch verleden van onze aardkloot. Als je vanuit Groningen over de N361 rijdt en de rotonde bij Ranum bent gepasseerd dan zie je naar rechts kijkend over de akkers de torenspits van de kerk van Eenrum boven het Oosterbos uitsteken. Links daarvan vallen, zeker nu in de wintertijd, de hoge groene toppen op van deze coniferen, de woudreuzen, in het arboretum. Op de zuil, waarop het borstbeeld van de notaris staat, is zijn ‘drive’ gebeiteld waarom hij dit levenswerk is begonnen. Wat staat ons die nu verantwoordelijk zijn voor het beheer van het arboretum dan te doen? Juist: ‘verzoamelen van zoveel mogelijk oetzunderlijk oethaims gruin’.

De coniferenverzameling van de notaris is de afgelopen vijftig jaar behoorlijk uitgedund.

Des te meer een reden om de ruimte die ontstaan is na het vergroten van de vijver te voorzien van nieuwe coniferen. Weliswaar niet van die grote woudreuzen, maar dwergvormen van die reuzen. Zo kan er op de beperkte ruimte toch nog een groot sortiment nieuwe coniferen worden aangeplant. Onder deze dwergen zijn echte dwergen, met een jaarlijkse groei van nauwelijks meer dan enkele centimeters en semi-dwergen met een wat robuustere groei, maar beduidend langzamer dan de oorspronkelijke vorm. Zij zullen met heel veel geduld de komende jaren in de nieuwe vier jaargetijdentuin vooral in de winter het gezicht in de tuin gaan bepalen.

De visie van de nieuwe aanplant is, zoals ik als eens eerder heb verteld, om in ieder jaargetij kleur te hebben in het arboretum. Voor de lente heeft de notaris al gezorgd door het aanbrengen van al die rhododendrons, maar niet te vergeten ook zijn aanzet om te investeren in het aankopen van bollen en knollen. Door het toedoen van  Jasper Helmantel, hovenier en oud vrijwilliger van Notoarestoen, is deze plantengroep behoorlijk aangevuld met meerdere soorten en dat is nu in heel het arboretum te zien. Het najaar zal kleur krijgen door de grote vaste plantenborder op de oosthelling van de vijver. Deze is voornamelijk beplant met kruidachtige planten die in de nazomer beginnen met bloeien. Met de zomerbeplanting is een begin gemaakt, maar die is nog lang niet af, daar gaan we het komend jaar mee verder.

Met vaste planten heeft de notaris nauwelijks wat gedaan, is deze keuze dan wel in de geest van de oprichter van het Arboretum? Ik durf het niet te zeggen, misschien moet je het eerder zien als een evolutie van inzichten van een volgende generatie.                                                                                          

Martin Spiljart

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Geuren en Kleurendagen 2022

De bloei van honderden rododendrons in arboretum Notoarestoen vieren wij tijdens onze open dagen . Deze feestelijke dagen vallen in de weekends van 7/8 en 14/15 mei.  De tuin is geopend van 10.00 u. tot 17.00 u.  U bent van harte welkom voor een wandeling in de bloeiende tuin. Bij het tuinhuis is op het terras koffie, rododendronthee en huisgemaakte taart verkrijgbaar. Er zijn rondleidingen en er is live muziek.

Het spreekt vanzelf dat wij de op dat moment geldende Corona regels in acht zullen nemen.

(foto: Antje Sternagel)

 

 

 

 

 

 

Metamorfose – in najaar 2020

 

 

Nu het vijvergraven’ achter de rug is, kan de ruimte die hierbij vrijgekomen is weer worden ingevuld. De noord-zuidas in het arboretum is de komende jaren de plek die een ander karakter gaat krijgen. De beperkte ruimte en de vele wensen vragen om oplossingen. De focus van de nieuwe invulling zal niet alleen liggen op aanvulling van het sortiment maar ook op kleur en vorm. Het terrein wordt redelijk omsloten door oude groepen rododendrons en restanten van de bosplantsoen singel, die midden door het arboretum loopt. Hierdoor heb je het gevoel van een besloten binnentuin, met hier en daar verrassende doorkijkjes vanaf de paden. Om het doorkijk effect te versterken worden op de denkbeeldige as twee beelden geplaatst, een pauw en een uil, om je zo te triggeren de seizoenentuin in te lopen. Deze binnentuin krijgt het thema van de vier seizoenen. De bedoeling is om in deze volgende fase van ontwikkeling de beplanting in het arboretum juist jaarrond aantrekkelijker te maken. De oosthelling van de vijver is afgelopen herfst al voor een deel beplant met voornamelijk herfstbloeiende heesters en vaste planten, zoals voorbeeld Aster en Phlox. De kleuren wit, grijs, blauw en roze zijn hier gecombineerd. Borders aan de zuidkant worden komend voorjaar ingevuld met zomerbloeiende heesters en vaste planten in een warme kleurencombinatie van rood, geel en oranje. De noord- border is al een heel eind klaar. Zij bestaat uit planten die in de winter bloeien en die, door kleur, vorm van blad of door takken, juist in deze koude periode van het jaar het meest in het oog springen. Gedwongen door de uitbreiding van de vijver zijn er met name nogal wat grote coniferen gekapt. in deze winterborder hebben we nieuwe exemplaren teruggeplant. Gezien de beperkte ruimte is gekozen voor echte en semi-dwergen van coniferensoorten die door de kap zijn verdwenen of waarvan elders in het arboretum grote exemplaren staan. De lente biedt van zichzelf al een geuren en kleuren spektakel in het hele arboretum. Bomen die het geheel aan elkaar moeten schakelen zijn voornamelijk late bloeiers, bijzondere unieke soorten of bomen met een rijke besdracht. De ruimte tussen de Mammoetboom en de Zakdoekenboom wordt een nieuwe tuin waar vooral de echte dwergen onder de rododendrons een plek gaan krijgen. Daarom moeten een aantal grote rodo’s verkassen naar de zuidkant. Hiervoor wordt komende winter op die plek ruimte gemaakt door in de bosplantsoen strook beplanting weg te hakken. De ruimte tussen de zakdoekenboom en de echte Redwood is een ruimte voor planten die houden van diepe schaduw tot gefilterd licht. Het is nog een wens om als arboretum ook voor deze interessante groep van planten in de toekomst iets te gaan betekenen. Op de noordkant staan grote bomen, vooral de populier is een riskante boom, die gaan verdwijnen. Ook dit geeft dan weer ruimte voor een nieuwe invulling. Al met al meer dan genoeg om de komende tijd mee bezig te zijn.

Martin Spiljart

 

 

Ondertussen in de Notoarestoen

 

Notoarestoen een tuin die na 50 jaar nog steeds mooier wordt…..

De vergroting van de vijver in Notoarestoen is voltooid. Er is in goede samenwerking met de buren hard gewerkt om de sloot naast het arboretum te dempen en de vijver uit te graven. De grotere vijver biedt nu al een prachtig uitzicht vanuit het  tuinhuis. Op de rand van het talud bij de vijver zijn  rododendrons en andere waardevolle struiken geplant en nieuwe rododendrons gezet om een mooie invulling te geven aan de nieuwe binnentuin. De opgebrachte grond langs de tuin werd ingezaaid met gras, zodat de buren aan de Mattenesserlaan het licht houden in hun tuin. Wij zijn onze vaste donateurs en vrijwilligers dankbaar dat we een en ander  al dit jaar kunnen realiseren. Het spreekwoord zegt dat vele handen licht werk  geven….  fijn dat we kunnen bouwen op onze donateurs en vrijwilligers! Hierbij willen we dorpsgenoot  Harmannus Huizinga noemen die het grondverzet voor zijn rekening genomen heeft.  Ook was het belangrijk dat er vanaf de eerste stappen in de planning tot en met de uitvoering steeds sprake is geweest van goed overleg tussen het bestuur en de naaste  buren van Notoarestoen.

Een dergelijk groot project komt niet zomaar tot stand en vereist uitgebreide voorbereiding en een goed actieplan. Wij geven graag inzage.  Allereerst  kwam het Waterschap aan het woord.  Water is kostbaar in Nederland en waterbeheer staat onder streng toezicht. Je mag als Stichting niet zomaar een sloot dempen (‘water onttrekken’) of een vijver vergroten (‘water maken’). Er werd dus een vergunning aangevraagd aan het Waterschap Noorderzijlvest,  waarbij een uitgebreid  plan van aanpak overlegd diende te worden. De Stichting kreeg goedkeuring omdat er niet alleen water onttrokken werd aan de tuin maar ook water gemaakt. Na het opstellen van het actieplan en het verlenen van de vergunning gingen wij op zoek naar sponsoren of subsidiegevers. Dankzij een subsidietoekenning van het Loket Leefbaarheid Groningen kon de planning verder in gang worden gezet. Het echte graafwerk werd eerst bemoeilijkt doordat de grond tijdens de winter door langdurige regenval te nat was om er met zware voertuigen overheen te gaan. Wat is het dan fijn als uiteindelijk met het echte werk gestart kan worden. Er zijn meerdere problemen tegelijkertijd opgelost: de demping van de sloot biedt tegendruk aan de houten beschoeiingen, het onderhoud van sloot en beschoeiingen is weg en we hebben ook nog eens zo’n verrassende nieuwe binnentuin in het arboretum. We zijn blij dat de tuin van Eenrum weer een stuk mooier is geworden  en dat het in goed overleg is gerealiseerd!

Nieuwe vijver in Notoarestoen

Door de maatregelen in het voorjaar 2020 ten aanzien van het Corona virus,  mochten de vrijwilligers een paar weekends helaas niet tuinieren in het arboretum. Toch werd er ook in die dagen hard gewerkt in de tuin. Het vijverprojekt draaide op volle toeren en de nieuwe vijver kreeg langzamerhand zijn vorm. Bij een bezoek in Notoarestoen kon  men dorpsgenoot Harmannus Huizenga aan het werk zien met graafmachine en kiepkar. Omdat het weer zo mooi zonnig was en het niet veel regende in het voorjaar was de grond  goed bewerkbaar en konden de zware machines veilig worden gebruikt.   Tijdens dit enorme karwei lag de tuin wat  “op de schop”. In de tijd erna kon de oever rond de nieuwe vijver weer mooi worden gemaakt, rododendrons  worden teruggezet en nieuwe rododendrons geplant. En hoe fijn was het toen de vrijwilligers na afzienbare tijd tijdens een vrijwilligersochtend hun handen weer uit de mouwen mochten steken!

 

NIEUW Het eerste boek over Notoarestoen

 

Het verhaal over Notoarestoen voor het eerst vastgelegd in boekvorm. Een naslagwerk over de geschiedenis van een uniek stukje Groningen met o.a.:

● De drijfveren van een gedreven plantenverzamelaar die met een vleugje
    Grunniger  aignwiezeghaid zijn droom volgde én waarmaakte
● De fascinerende transformatie van een kaal weiland tot weelderig groen paradijs
● Verborgen schoonheid: een kleurrijke impressie van zeldzame exoten met fluwelen jasjes, de creatieve kunstwerkjes van moeder natuur in het hart van de rododendronbloem (macula), vrolijke vaantjes en de eendenpootboom als symbool van de liefde
● Een evaluatie: is het grensverleggende experiment van de notaris geslaagd?
● De onmisbare rol van vrijwilligers toen en nu

De normale prijs van dit fraaie boek bedraagt  € 29,50*.  Wilt u onze stichting steunen om de waardevolle collectie te behouden? Voor alle nieuwe donateurs geldt een welkomstkorting van € 7,50. U betaalt dan de liefhebbersprijs van € 22,=   ( *exclusief de verzendkosten van € 5,-)

Bestel het eerste boek over Notoarestoen

Het boek is ook te koop bij boekhandel Daan Nijman in Roden en boekhandel Godert Walter in Groningen, tevens bij Brood & Kado en Van der Meulen Klompenmakerij en Schoenmode, beiden in Eenrum

De publicatie van het boek is mede mogelijk gemaakt dankzij de gulle sponsoring van digitale drukker Fotofabriek Groningen www.fotofabriek.nl

 

Deutsch gründlich

September 2018 hebben we met de vrijwilligers een dagexcursie gemaakt naar Oldenburg. Antje Sternagel, gärtnermeisterin en voormalig rondleider in Notoarestoen, was onze gids in het kasteelpark en door het centrum van de stad. Uiteraard eerst beginnen met Kaffee und Kuchen. De zon hoog aan de hemel en een schitterend verzorgd park, wat wil je nog meer. Vele bomen in een grote maat, immers “Bei uns ist alles… “. Twee bomen wil ik er uit halen, ook in het arboretum staan van beide bomen redelijke exemplaren. De eerste boom was al lang bekend, maar tot dan toe waren er alleen fossiele aanwijzingen. Levende exemplaren waren nog nooit aangetroffen, tot 1941 toen er bomen werden ontdekt in een geïsoleerd dal in Zuid Oost China. De eerste zaden zijn naar Amerika gestuurd, naar het Arnold Arboretum. Tijdens een botanisch congres in Wageningen is door een van de gastsprekers kwistig gestrooid met zaden van deze pas ontdekte boom. Diverse botanische tuinen en particulieren hebben zaden gehad en uitgezaaid. Vanuit deze exemplaren zijn vrijwel zeker alle in Nederland verhandelde bomen ontstaan. De oudste bomen staan  onder andere  in Leiden, Groningen en Wageningen. Daar door de  Chinese revolutie de grenzen gesloten raakt, was verzamelen van zaad in het natuurlijk verspreidingsgebied niet meer mogelijk. Men ging daarom over tot het stekken van deze conifeer. Vooral de bomen met sterk gegroefde stam, de z.g. stamlijsten, zijn de meest voorkomende.(Ook die van het arboretum heeft mooie stamlijsten.) Om welke boom gaat het dan? Het gaat om de Waterlork, met de onuitsprekelijke Latijnse naam  Metasequoia glyptostroboides. Onze Waterlork staat bij de bank aan de vijver. De tweede boom  is de Honingboom. Honingboom? Maar deze boom heeft in het arboretum nog nooit bloemen laten zien. In Oldenburg staan in het centrum een groot aantal van deze soort. Dit jaar heeft onze honingboom, die in het Latijn Styphnolobium japonicum heet, voor het eerst gebloeid. Prachtige bomen met een open wijd vertakte kroon. Trosvormige zaaddozen boven in de boom, zoals te zien op de afbeelding waren zowel in Duitsland als in Eenrum duidelijk te zien. In de winter is kenmerkend, het legergroene hout. In het arboretum staat deze boom tegenover het standbeeld van de notaris.   

 

Martin Spiljart

   Lees verder

Herfstfeest in jubilerend arboretum Notoarestoen

 

Op 23 november 1968 plantte notaris Smit samen met dertig vrijwilligers uit het dorp de eerste tweeduizend bomen en struiken voor zijn arboretum. Exact 50 jaar later, op vrijdag 23 november 2018, plantten kinderen uit Eenrum  tien nieuwe collectiebomen en werd het eerste exemplaar van het Jubileumboek ’50 Jaar Notoarestoen’ uitgereikt aan vrijwilliger Paul Datema die er 50 jaar geleden als vrijwilliger bij aanwezig was toen de eerste bomen de grond in gingen.


 

 

 

foto’s Hylco Bouwstra

Commissaris van de Koning onthult borstbeeld Notoares Smit

 

Het geheim van ‘Notoarestoen’ 

 

Toespraak commissaris van de Koning in de Provincie Groningen, de heer Paas

Er klinkt feestelijke muziek uit het arboretum in Eenrum.  En het barst van de mensen. Deels is het een familiereünie. Maar het is ook een eerbetoon aan de man die vijftig jaar geleden begon met bomen planten in een weiland in de klei bij Eenrum. Waarom eigenlijk?

Toen de beroemde bergbeklimmer George Mallory ooit de vraag kreeg waarom hij de Mount Everest wilde beklimmen – de derde poging zou hem fataal worden – was zijn antwoord kort en eenvoudig: ‘because it’s there’. Omdat hij er staat.

Notaris Smit

We kunnen het hem niet meer vragen. Maar misschien had Notaris Smit ook weinig woorden nodig om uit te leggen waarom hij hier, op deze plek, vijftig jaar geleden, deze bomentuin begon. Smit had twee hectare de ruimte om te kiezen waar hij zijn eerste bomen zou neerzetten. Hij koos voor de randen, zodat er een binnenruimte ontstond waar de wind geen vrij spel meer had. 

Die eerste windsingels legde hij niet alleen aan. Notaris Smit was met 30 vrijwilligers uit het dorp aan de slag. Ik zeg met opzet ‘Notaris Smit’. Want zo noemde iedereen hem in Eenrum. Dat hij Cornelus Nanning heette, roepnaam Cees, was misschien wel het best bewaarde geheim van Eenrum. Dat deed je toen niet: notabelen aanspreken bij hun voornaam. En zeker Smit niet, die mede door zijn werk aan de tuin in het dorp als een beetje excentriek te boek stond.

Zelf ook wat doen

Toen Smit aan deze tuin begon was hij, net als ik, even voorbij de vijftig. Hij zocht en vond naast zijn werk en gezin tijd voor dit enorme project. Tijd om contacten te leggen in Amerika, Denemarken, Duitsland en Engeland. Tijd om daar naartoe te gaan voor stekjes, bomen, grond en natuurlijk kennis.

Smit heeft een enorme prestatie geleverd. Hoe kon hij dat combineren met zijn gewone werk? Volgens de overlevering kwam de notariële broederschap een keer kijken. Na afloop zeiden ze tegen Smit dat een notaris toch echt zelf óók wat moet doen: ‘Je kunt niet alles overlaten aan de kandidaat-notaris.’

Een tuin die hem gaandeweg meer in zijn greep kreeg

Een mooi verhaal moet je niet kapot checken! Laten we er dus gemakshalve van uitgaan, dat er een kern van waarheid in zit. De kern is volgens mij dat Smit leefde voor zijn tuin. Een tuin die hem gaandeweg meer in zijn greep kreeg. Want iedereen weet dat het werk in een tuin nooit af is. Het is Sisyfusarbeid. Je hebt een perk net onkruidvrij en achter je groeit het alweer. Je moet bomen snoeien, zaailingen trekken, stekjes verpotten of verspenen.

Het werk van de tuinman is nooit af. En zeker niet het werk van een tuinman met wetenschappelijke ambities. Ambities die zijn zoon, die ons net verwelkomde, mede hielp realiseren. Door een catalogus aan te leggen, door de bomen en stuiken op een geografische kaart te plotten. Zodat we ook zonder de grondlegger weten wat waar staat. Dat maakt ‘Notoarestoen’ tot een arboretum.

Zien groeien

We zijn nu 50 jaar verder. De tuin bestaat sinds 2002 zonder zijn oprichter. En hoe! Het is heel, heel erg indrukwekkend. Ik houd een toespraakje onder een flinke boom. De kenners weten dat het een sequoia is. En dat die niet voor niets ook ‘mammoetboom’ wordt genoemd. De oudste exemplaren staan in Amerika en zijn 2000 jaar oud. Het kan nog wat worden! Het staat nog niet vast dat ze zo oud kunnen worden in de Groninger klei. Maar waarom niet? Ook grote bomen beginnen klein. Notaris Smit heeft deze boom jaar na jaar zien groeien, zoals hij alles hier heeft zien groeien. Wat soms begon als een twijg, heeft na 20, 30, 40 of 50 jaar nu een imposante omvang.

De windsingels die hier in de herfst van 1968 kwamen, boden de luwte om rododendrons en allerlei exotische boomsoorten te planten. En dat planten moeten we niet licht opvatten. Smit ging zeker niet over één nacht ijs en zorgde ervoor dat elke boomsoort kon aarden in grond die speciaal voor deze soort klaar was gemaakt. En als daar dennennaalden voor nodig waren, haalden Smit en zijn vrouw die zelf op uit de bossen rond Borger.

Een lange neus naar iedereen die denkt dat je op klei alleen bieten, graan en aardappels kunt verbouwen.

We krijgen een rondleiding door de imposante tuin. De bomen zijn interessant, maar werkelijk uniek is de grote collectie rodondendrons. Er zijn soorten bij die zo zeldzaam zijn, dat kenners overwegen om het materiaal uit Eenrum te gebruiken om weer te gaan kweken. Misschien is dit wel het antwoord dat Smit zou hebben gegeven op de vraag, waarom doe je dit? ‘Omdat ik denk dat zoiets op de Groninger klei kan.’ Dat ook op deze klei bomen uit allerlei windstreken kunnen groeien, net als rododendrons, magnolia en aronskelken.

En zo kon het gebeuren dat Eenrum, een gewoon dorp op het Hogeland, na verloop van tijd in de buurt van een bos kwam te staan. Een bos met prachtige bloemen en planten bovendien. Een lange neus naar iedereen die denkt dat je op klei alleen bieten, graan en aardappels kunt verbouwen.

Vrijwilligers

Aan Groningers als Notaris Smit kunnen we een voorbeeld nemen. Hij maakte zijn droom waar. Smit heeft ons een erfenis nagelaten, die we alleen maar verlegen en dankbaar kunnen aanvaarden. Elk seizoen weer.

En het mooie is: Notoarestoen heet dan weliswaar Notoarestoen. Maar in het begin waren er al direct vrijwilligers. En dat is nog altijd zo. Notoarestoen is van ons allemaal, in het bijzonder van wie er de handen uit de mouwen steekt. Ook op die manier is de tuin een parel van Eenrum.

Ik vind het mooi om Smit vandaag te gedenken. Temidden van zijn erfgenamen: de familie en de dorpsgemeenschap uit Eenrum. Samen met de kinderen die vandaag aanwezig zijn, onthul ik het borstbeeld van Notoares Smit. In zijn eigen arboretum, zijn eigen ’toen’. Omdat hij er hoort. Maar vooral: ‘because it’s there’. Omdat hij er staat. 

(eerder gepubliceerd d.d. 12-05-2018 op Linked In door de heer R. Paas)

Jubileumweekend 50 jaar Notoarestoen

Dit jaar bestaat het arboretum 50 jaar! Behalve het genieten van de bloemenpracht van honderden rododendrons, staat het jubileumweekend van 12-13 mei vooral ook in het teken van kunst. Zaterdag 12 mei om 15.00 uur onthult de heer Paas, commissaris van de Koning in de provincie Groningen, een  borstbeeld van  notaris Cornelus Nanning Smit (1916-2002), oprichter van Notoarestoen. Een eerbetoon aan diens unieke levenswerk, waarbij een kaal winderig weiland werd  getransformeerd tot een exotisch  paradijsje. Het beeld, gemaakt door kunstenares  Angelien Coco Martin, krijgt een centrale plek in de tuin.  In het tuinhuis van het arboretum  zijn kunstwerkjes te bewonderen van kinderen uit Eenrum.  Hoe beleven zij de rododendrons en andere exoten in hun dorp? De schilderijen zijn gemaakt onder leiding van kunstenares Antje Sonnenschein. Er wordt doorlopend een  documentaire vertoond over de Notoarestoen,  gemaakt door filmer Jan Oosterdijk. Tegelijkertijd wordt de echtgenote van de notaris, Afina Smit, in  het zonnetje gezet in galerie  Het Raadhuis in Eenrum.  Gedurende het jubileumweekend is er een exclusieve expositie van twee  prachtige portretten van Afina gemaakt door Ekke Kleima in de jaren  dertig.  Kleima was lid  van de Groninger Kunstkring De Ploeg en bevriend met het echtpaar. In ruil ”voor een doosje  sigaren”  maakte hij een ontroerend olieverfschilderij van de jonge vrouw met de poppenkast  figuren Jan Klaassen en Katrijn.