Groen dagje voor vrijwilligers Notoarestoen

Het is een goede traditie geworden dat de vrijwilligers van het Arboretum één keer per jaar getrakteerd worden op een dagje uit. Het is dan de gewoonte om hen een excursie in het groen aan te bieden. Dit jaar werd op zondag 24 september de stadstuin Kempkensberg in Groningen bezocht. Deze glooiende tuin  ligt boven op het dak van de parkeergarage van het z.g. ‘Cruiseschip’, het gebouw van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Belastingdienst (BD). Op ca. 3,5 hectare zijn 55.000 vaste planten in 200 soorten en 40.000 bollen geplant. De beplanting langs de rand van de daktuin heeft een meer natuurlijk karakter  en vormt zo een verbinding met het aangrenzende Sterrebos. Groenman Martin Spiljart gaf een uitgebreide uitleg over het ontstaan en onderhoud van de stadstuin, waarna tijdens een zonnige wandeling kon worden genoten van de tuin in vroege herfstkleuren. De middag werd afgesloten met een borrel bij Restaurant Abraham Mosterd in Eenrum, waarbij afscheid werd genomen van bestuurslid Louis Vasse, die als hovenier 6 jaar betrokken was bij de Notoarestoen.

Nieuwsbrief voorjaar 2017

Beste vrijwilligers, donateurs en relaties,

De meteorologische lente is ook bij het arboretum ingetreden. Volgens de weermannen duurt zij immers van 1 maart tot en met 31 mei. Ondertussen hebben we al menig zachte lentedag achter de rug en heeft de natuur hierop gereageerd met groei en bloei. Wat is het dan een luxe om de Notoarestoen “in je achtertuin te hebben”. Bij regelmatig bezoek van de tuin lijkt de lente haast te snel te gaan. Je zou de tijd wel even willen stilzetten om dit mooie jaargetijde ten volle te kunnen beleven. Graag praat ik u bij over gebeurtenissen en plannen in de Notoarestoen.

Geuren en Kleurenfeest
In april en mei is de Notoarestoen op zijn mooist. Er bloeien honderden rododendrons en zeldzame bomen, die de tuin omtoveren in een zee van kleuren. Alle reden om u ook dit jaar een feestje aan te bieden en de lente te vieren. De gezellige open dagen vallen dit jaar in het weekend van 20 en 21 mei + 27 en 28 mei. Van 11.00 – 17.00 uur bent u welkom op het terras bij de vijver voor een stuk taart, rhododendron thee, biologische koffie of vruchtensap. Tijdens uw wandeling door de tuin kunt u zich laten vergezellen door een van onze groenmannen. Zij geven u graag uitleg over het ontstaan van de tuin en de diversiteit van de beplanting. Er is muziek bij het tuinhuis.

Helpende handen gezocht
Tijdens onze Geuren en Kleurendagen zoeken wij nog vrijwilligers
bij de bediening in het theehuis en op het terras.
Je wordt ingeroosterd voor 1 dagdeel( = 3 uur) of hele dag (= 6 uur), natuurlijk in overleg. Taart en lunch krijg je aangeboden.

Heb je zin om te komen helpen in onze kleurrijke tuin:  meld je dan aan bij onze coördinator catering Martha Heslinga. (marthaheslinga@hotmail.com of 06-29325381)

Extra vrijwilligersdag
Op een zaterdag in januari werd niet tevergeefs de hulp ingeroepen van onze vrijwilligers. Het was nodig om een extra werkdag te houden in de tuin. Groenman Martin Spiljart is een aantal dagen in het arboretum aan het werk geweest met studenten van de vakbekwaam hovenier opleiding van TerraNext Eelde. Zij hielden zich vooral bezig met motorzagen in de windsingel langs de Mattenesserlaan en, voor zover de tijd het toeliet, een incidentele boom in de tuin. Dit alles om hun certificaat motorkettingzagen te behalen. Vanzelfsprekend leverde dit een enorme vracht hout en takken op. Om dit alles op te ruimen waren er op zaterdag 28 januari veertien vrijwilligers hard aan het werk. Ze legden de takken in rillen in het bos, om extra schuilplaatsen te maken voor vogels en kleine dieren.

NLDoet
Al voor het 5e jaar deed het arboretum mee met de landelijke aktie NLDoet. Op 11 maart ging een groep van wel 17 vrijwilligers enthousiast aan het werk in de tuin. Naast wieden en opruim- werkzaamheden werden er vele knotwilgen gekortwiekt, een brugje werd mosvrij gemaakt, zodat de bezoekers hier weer veilig overheen kunnen lopen. Ook kregen de banken en expositieborden een sopje. Tenslotte werden er tien vleermuiskasten opgehangen. Zij zijn van houtbeton gemaakt zodat ze “spechtbestendig” zijn. De Vleermuiswerkgroep Groningen zal in de toekomst twee keer per jaar de kasten monitoren. Wij zullen zo aan de weet komen door welke soort vleermuis de kasten bewoond worden.

Gastvrouw
Wij zijn altijd vereerd als het arboretum gastvrouw kan spelen. Dit najaar waren er in de tuin twee zeer verschillende activiteiten. Op 11 december werd voor het tweede jaar de sfeervolle bijeenkomst gehouden voor Wereldlichtjesdag. Er wordt dan stilgestaan bij alle kinderen die, op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Iets later in de maand waarden er spoken rond in de tuin tijdens de zeer succesvolle spooktocht.

50 jaar Arboretum Notoarestoen
Het jaar 2018 zal een bijzonder jaar zijn voor de Notoarestoen. Dan is het 50 jaar geleden dat notaris Smit de eerste schop in de grond zette om zijn droom, een bomentuin stichten in Eenrum, waar te maken. Een enthousiaste groep Eenrummers onder leiding van zoon en bestuurslid Jan Smit is druk bezig met de voorbereidingen voor dit jubileum. We kunnen nu nog niets verklappen maar we houden u op de hoogte van de komende feestelijkheden !

Ondertussen in het Arboretum…..

2015-05-10 13.47.40

.    is het Geuren en Kleurenfeest  2016 helaas alweer verleden tijd

.    zijn deze zonnige open dagen dit jaar goed bezocht

.    kwamen rododendron liefhebbers  uit het hele land op bezoek

.    wisten ook dorpsgenoten het terras goed te vinden

.    mochten we dit jaar weer genieten van de muziek van Sax & Strings  en Vrijjazzie

.    is de bloei van de rododendrons gelukkig nog lang niet voorbij

.    blijft het daarom een feest  om door “uw”  Notoarestoen te kuieren

.    komt de eerste  vrijwilligersochtend na de zomervakantie eraan

.    zal deze werkochtend zijn op zaterdag  24 september vanaf  8.30 u.

.    bent u van harte  welkom om op deze ochtend eens ‘de werksfeer en de  koffie te komen proeven’

.    wenst het bestuur van de Notoarestoen u een fijne zomer toe !

Vreemd gaan


Er staat sinds afgelopen jaar een schuinsmarcheerder in het arboretum, zo een die het niet zo nauw neemt. Een die ongegeneerd vreemd gaat, en nog wel met een ver familielid. Nou blijkt, als je de literatuur er op naslaat, dit in deze familie wel vaker voor te komen.

Arjan Laros van boomkwekerij Esveld uit Boskoop heeft hier ook al eens een artikel over geschreven, wat in Arbor Vitae 2-19 van 2009 is gepubliceerd. In dit geval is het een kruising tussen twee geslachten uit de heidekruidfamilie, aan een kant Rhododendron en de andere partner is een Ledum, dit gaf X Ledodendron. We noemen dit dan bij planten een intergenetische bastaard. Het X teken voor de naam geeft aan dat dit een bastaard is. Maar ik zeg “gaf” want met de huidige naamstelling is dit niet meer zo, n.l.  Ledum is al enige tijd opgegaan in het geslacht Rhododendron. Dus thans is er geen sprake meer van “vreemd” gaan.

De plant in kwestie staat nabij het bord waarop onze sponsors adverteren. Het is Rhododendron ‘Arctic Tern’. Een Amerikaanse kruising van H.L. Larson, en in Europa door Peter Cox (1982) geregistreerd, van Rhododendron trichostomum met Ledum groenlandicum (Rhododendron groenlandicum). Een laat in mei bloeiende “dwergrhododendron” die bloeit met 3 – 4 cm grote bloemtrosjes van witte bloemen.

Overigens in het arboretum staan nog wel meer van die “vreemd” gaande planten, want ook bij de rozenfamilie lusten ze er wel pap van.

 

Martin Spiljart

Martin Spiljart

 

 

Einzelgänger

“Ja, als je onze sortimentslijst bekijkt dan hebben we veel van die gastjes in het arboretum. Tussen al die Rhododendrons duikt er plotseling zo maar eentje op. Wat doe je hier, zal je denken. Hoor je hier wel thuis, vraag je je af. Beetje apart uiterlijk? Maar toch zulke “buitensporigen”, dat maakt de arboretumgemeenschap levendig. Vandaar deze keer aandacht voor één van onze eenlingen.

Wat onopvallend staand tussen de Rhodo’s langs het brede asfaltpad bij de vijver, is je fraaiheid eigenlijk het mooist in deze periode van het jaar als je bezig bent je bladeren te verliezen. Dan vallen je merkwaardige zaaddozen op. Je heet in het Nederlands wel Epaulettenboom, omdat je zaaddozen wel lijken op die fraaie versierselen op uniformen.

Je Latijnse naam is Pterostyrax hispida, vertaald levert dit je andere Nederlandse naam: Vleugelstorax op. (ptero = vleugel, styrax= storax of hars). De familie, de Styracaceae, waartoe jij behoord heeft de laatste jaren meer aandacht gekregen van laanbomenkwekers. Vooral het geslacht Styrax. Na intense selectie en kruisen door voornamelijk Amerikaanse kwekers, zijn er interessante rijkbloeiende kleine straatbomen uit voortgekomen. Op dit moment bezitten we nog geen Styrax in het arboretum. Wellicht moeten we hier eens wat van aanschaffen.

Achter in het arboretum verscholen staand tussen de takken van een Taxus, kom je de Sneeuwklokkenboom, Halesia carolina, een andere familielid van de Pterostyrax tegen. De fraaiheid van deze plant zie je in de voorzomer, dan is zij versierd met talrijke klokvormige witte bloemen.

Het Magnoliasortiment is kortelings uitgebreid met een aantal nieuwe veelbelovende cultivars. Voornamelijk staand nabij het theehuis. Dit is bewust gedaan, daar het gebied waar de Magnolia nu voorkomt nog al wat Honingzwam bevat. Deze schimmel kan vervelend zijn voor de jonge aanplant. ”    

                                                                                                                                             Martin Spiljart

Priestermonnik plant boom in de Notoarestoen

priestermonnik_plant_boom

Vader Serafim Standhart

Vader Serafim Standhart, werkzaam binnen de Russisch-orthodoxe geloofsgemeenschap heeft in het bijzijn van de vrijwilligers een Anna Paulowna-boom geplant. De Eenrumse Conny van der Werf, zelf ook vrijwilliger en betrokken bij dezelfde geloofs-gemeenschap, heeft deze Herinneringsboom gedoneerd in het kader van het “Ruslandjaar” en 400 jaar betrekkingen tussen Rusland en Nederland. Deze jonge boom vervangt een ouder exemplaar van dezelfde soort welke tijdens de najaarsstorm van 28 oktober jl. omwaaide.

De Anna Paulownaboom ofwel de Paulownia tomentosa, is een prinsessenboom. Zij werd genoemd naar prinses Anna Paulowna (1795-1865), de dochter van tsaar Paul I van Rusland. Zij was als echtgenote van Koning Willem II van 1840 tot 1849 koningin van Nederland. Van haar is bekend dat zijn een vrouw was die hield van pracht en praal. Zij vormt de verbindende schakel tussen het Huis van Oranje dat 200 jaar bestaat en het huis Romanov, dit jaar 300 jaar oud. Als je de prinsessenboom in bloei aanschouwt begrijp je waarom zij zo’n koninklijke naam heeft gekregen. De bloemkleur is prachtig koninklijk (lavendelkleurig) blauw met van binnen gele strepen. Ze geuren verrukkelijk naar viooltjes.

Op dezelfde vrijwilligersochtend werden bovendien drie nieuwe rododendrons geplant, waarvan er een, de z.g. Rhododendron Boskoop Ostara werd gedoneerd door Antje Sternagel, eveneens een bewoonster van Eenrum !

Jeugdgroep IVN Westerkwartier bezoekt Arboretum Eenrum

Op 3 april 2013 kwamen 18 kinderen van 8 tot 12 jaar met vrijwilligers en ouders naar de Notoarestoen voor een activiteit op de woensdagmiddag.

Ze kregen eerst een rondleiding door dendroloog Martin Spiljart en gingen toen met een paar opdrachten aan het werk. Vol enthousiasme werden stinsenplanten en rhododendron bladeren gezocht en daarna met Martin besproken. Aan de hand van een aantal takken met bladeren en knoppen moesten de kinderen de namen raden van enkele bomen. Er werd ook nog gespeurd naar vogels die in de tuin voorkomen. Tenslotte kon de jeugd zich vermaken in de speeltuin tegenover het Arboretum. De heer Woltjer, vrijwilliger bij het IVN en de kinderen waren zeer tevreden over de middag. Ze werden van harte uitgenodigd om in de meimaand de tuin nog eens te bezoeken als de honderden rhododendrons en azalea’s bloeien.

Leerlingen van obs De Octopus maken vogelhuisjes

In het najaar van 2012 werd het Arboretum Notoarestoen verrast door een royale schenking van de Stichting Stimuleringsfonds Eenrum.

Het bestuur besloot het bedrag te bestemmen voor de aanschaf van nieuwe nestkastjes in de tuin.
Leerlingen van obs Octopus in Eenrum werden betrokken bij deze activiteit die de naam kreeg Project Nestkast. Vrijwilligster Margriet de Vries en voorzitter Jan Hink kwamen in gesprek met Ina Kotter, leerkracht van groep 7, die zeer enthousiast bleek voor het plan.

Op woensdagochtend 6 februari 2013 werd er door de leerlingen flink gewerkt. Enkele ouders hielpen mee. Tijdens het knutseluur werden 30 vogelhuisjes in elkaar gezet. De kinderen gaven in een volgende knutselles de kastjes ook nog een leuk kleurtje.
Op 22 maart j.l. hebben de kinderen, geassisteerd door voorzitter Jan Hink, de nestkastjes zelf in de tuin opgehangen. Het bestuur van de Stichting Stimulingsfonds en ook de pers was bij deze feestelijke gebeurtenis aanwezig. En nu maar afwachten wanneer de huisjes bewoond gaan worden!

 

SAM_0647