Feestelijk afscheid van bestuurslid Marjolein Akse

Op 20 april heeft de Stichting Arboretum Notoarestoen Eenrum feestelijk afscheid genomen van Marjolein Akse als bestuurslid. Gedurende twaalf jaar heeft Marjolein met grote toewijding het secretariaat verzorgd, inclusief alle contacten met donateurs en vrijwilligers. Ook voor allerlei andere klussen stak Marjolein de handen uit de mouwen, zoals het organiseren van de vrijwilligersuitjes en het verzorgen van de kerst-attenties. Tussen neus en lippen door maakte ze vaak het tuinhuis schoon en ruimde ze zwerfvuil op in de tuin.

Als dank is er aan de rand van het nieuwe vijverdeel een mooie Katsuraboom (Cercidiphyllum japonicum) voor haar gepoot. Jetske Knol, de schoondochter van notaris Smit, zette Marjolein in de bloemetjes. Marjolein: namens vrijwilligers en bestuur dank voor jouw inzet en enthousiasme.

 

Open Podium – zaterdag 11 mei 2024

Net als in afgelopen jaren is er ook dit jaar een Open Podium tijdens de Geuren en Kleurendagen.

Zaterdag 11 mei 2024 vanaf 13:30 is het zover.

Wil je meedoen, geef je dan op voor 30 april, via info@kunstenvrijheid.nl

 

Geuren en Kleurendagen 2024

De bloei van honderden rododendrons in arboretum Notoarestoen vieren wij tijdens onze open dagen. Deze feestelijke dagen vallen in de weekends van 11/12 en 18/19 mei.  De tuin is geopend van 10.00 u. tot 17.00 u.  U bent van harte welkom voor een wandeling in de bloeiende tuin. Bij het tuinhuis is op het terras koffie, rododendronthee en huisgemaakte taart verkrijgbaar. Er zijn gratis rondleidingen,  er is live muziek, een Open Podium en de Jaarlijkse Plantenmarkt.

Programma:

Zaterdag 11 mei 13.30 u: ‘Open Podium’ 

Zondag   12 mei 13.30 u:  Live muziek

Zaterdag 18 mei 10.00 – 17.00 u:  Plantenmarkt

Zondag   19 mei 13.30 u:  Live muziek

 

Notoarestoen krijgt een nieuwe boom cadeau

‘Je bent er zo maar een middag mee onder de pannen’

In het voorwoord van ”Arbor Vitae” van november, tijdschrift van de Nederlandse Dendrologische Vereniging (NDV), schreef penningmeester Joris Mees dat het bestuur van de NDV graag een nieuwe boom wilde planten in het arboretum Notoarestoen te Eenrum.

Vrijdagmiddag 8 december 2023 was het moment daar, onder belangstelling van vijfentwintig belangstellenden werd de boom geplant.

Helaas het weer werkte niet mee. De zompige kwekerijgrond en de daar bovenop plotseling invallende vorst en sneeuw maakte het voor de kweker onmogelijk om de boom te leveren. Gelukkig was er een wat kleiner exemplaar in pot achter de hand.

Voor de planter en gewaardeerd NDV-lid Jan Pieter van de Meer was dit geen zware en tijdrovende klus.

NDV secretaris Harry de Coo vertelde in zijn betoog waarom de keuze viel op deze Noord Amerikaanse eik, Quercus imbricaria ter vervanging van de omgewaaide Fraxinus angustifolia ‘Monophylla’ ofwel eenbladige es. Bij de zoektocht naar klimaat robuuste soorten wordt deze eik genoemd als een goed bruikbare soort onder extremere omstandigheden, een verhaal dat we ook in onze tuin willen vertellen.

De betekenis van de soortaanduiding imbricaria is dakpansgewijs (imbrex is het latijn voor dakpan) De gegolfde ovaalvormige bladeren hangen dakpansgewijs over elkaar. Deze eikensoort heet in het Nederlands Dakspaaneik, verwijzend naar het feit dat de eerste kolonisten het hout van de boom gebruikten om er een dakbedekking (singles) van te maken.

Jan Hink, voorzitter van de Notoarestoen, vertelde dat zijn inspiratiebron om zich in te zetten voor dit arboretum niet ligt bij al die planten met Latijnse namen, maar vooral in het initiatief dat de onlangs overleden Jan Smit, zoon van de oprichter Notaris Smit, heeft genomen om dit levenswerk van zijn vader te behouden.

Hij dankte de NDV om nabij de Groninger Waddenkust deze bijzondere boom te planten ter verrijking van “ein verzoameling van oetzunderlijk outhaims gruin”.

En vervolgens vertrokken we naar het tuinhuis om in de warmte al keuvelend met elkaar te genieten van de warme koffie of thee met lekkere zelfgebakken cake.

Ter afsluiting van de middag leidde ondergetekende collectiebeheerder de belangstellenden rond door het arboretum. Altijd leerzaam om je kennis als bomenliefhebber te vergroten door met elkaar te sparren over sparren en te bomen over bomen.

Martin Spiljart

 

Op donderdag 14 december 2023 kon de kweker het ‘echte’ cadeau bezorgen en was het mogelijk om deze grotere dakspaaneik naast het  ‘babyboompje’ te planten. Martin Spiljart en Ivan Slezak klaarden deze klus in het donker.

 

 

 

 

Grauwe Elzen

Op acht en negen februari 2023 heeft boomrooibedrijf Sjabbe Datema uit Mensingeweer een groot aantal Grauwe Elzen omgezaagd en afgevoerd.

Wellicht zult u denken ‘zonde zulke grote bomen omzagen’, maar ja als boomeigenaar heb je ook de zorgplicht voor je bomen. Deze zorgplicht dient ter bescherming van medeburgers en hun eigendommen. De zorgplicht voor bomen betekent dat de boomeigenaar zijn boom moet onderhouden en regelmatig inspecteren ten behoeve van de veiligheid. Het was overduidelijk dat de grauwe elzen een slechte conditie hadden:

matig in blad, takbreuk, afsterven van takken en grote schorsaantastingen. Kortom ons bleef slechts de beslissing om alle beschadigde elzen te rooien. De komende tijd zullen er op de ontstane ruimte weer nieuwe bomen worden geplant.

Niet alleen de bomen vormen een aandachtspunt maar ook de toegankelijkheid van het arboretum wordt verbeterd. Het areaal schelpenpad wordt verlengd, zodat ook de nieuwe beplanting rondom de uitbreiding van de vijver,  zonder vette klei aan de schoenen, van dichtbij bekeken kan worden. Nou ja, het kost wat maar dan heb je er ook wat voor. De bezoeker kan ervan genieten en dat is tenslotte ons doel als stichting.

Met vriendelijke groet,   

Martin Spiljart                 

‘Deze is zomaar omgevallen’

Medio september 2022, nadat er op zondag een korte periode een flinke wind waaide door het arboretum lag er zo maar een Es om. En niet zo maar een Es maar een bijzondere soort, een cultivar van de Smalbladige Es. Wetenschappelijke naam: Fraxinus  angustifolia ‘Monophylla’. Fraxinus is de wetenschappelijke naam voor Es, angustifolia  is smalbladig en monophylla is enkelbladig. Jammer een boom die bijzonder is en gekregen  bij een bezoek van de  Nederlandse Dendrologische Vereniging, afgekort de NDV, aan het arboretum in Eenrum.

Wat doet nu die NDV? Het is een club van mensen die in het bijzonder geïnteresseerd zijn in houtige gewassen, dus bomen, struiken en coniferen. Er worden excursies georganiseerd in binnen- en buitenland naar plekken waar bijzondere houtige gewassen te bewonderen zijn,  en lezingen en cursussen gegeven worden om kennis op te doen over houtige gewassen. Tevens worden publicaties uitgegeven zoals het club blad Arbor Vitae en Dendroflora. Ook ons arboretum wordt door deze vereniging ondersteund.

Begin oktober ben ik met een dertigtal leden van de NDV op stap geweest voor een driedaagse reis naar arboreta in België. Zaterdag was ingeruimd voor een uitgebreide wandeling door Arboretum Wespelaar en privédomein Herkenrode in Haacht. De bierstad liggend in de driehoek Mechelen, Leuven, Brussel. Dit plantenwalhalla, met een assortiment van ruim 17000 planten, behoort tot de top tien van de wereld. De aandacht in dit jaargetij ging vooral uit naar planten met een uitzonderlijke herfstkleur. Maar de grote collectie van voornamelijk wildsoorten van Rhododendron, geplant in een schitterende ambiance van eeuwenoude Corsicaanse dennen, is zeker in de bloeitijd alleen al de moeite waard om naar Haacht af te reizen.

Er is ook een vereniging die zich specifiek richt op Rhododendron. De Nederlandse Rhododendron Vereniging (NRV) is een subclub van de Amerikaanse Rhodo club. Ons arboretum is hier lid van. Als je deze vereniging vergelijkt met de NDV dan is dit maar een bescheiden clubje. Rhodomania is het lijfblad van de NRV. De American Rhododendron Society geeft ieder seizoen een journal uit.              

                                                                                                                                                                                                                  Martin

 

In Memoriam Jan Smit

Op donderdag 12 mei overleed Jan Smit, de zoon van notoares Smit, oprichter van het Arboretum. Jan was al enkele jaren ziek. Wij zullen hem missen.

Het feit dat deze tuin er nog is en dat hij goed onderhouden wordt is Jan zijn verdienste. Nadat zijn vader was overleden realiseerde Jan zich, dat het Arboretum alleen kon overleven als het meer werd dan een privé project. Hij richtte,  samen met zijn vrouw Jetske en met een aantal vrijwilligers,  een stichting op en daardoor kunnen we nu nog genieten van de tuin.

Jan was zelf vaak in de tuin aan het werk. Na zijn pensionering was hij er elke week. Hij genoot van de vele contacten die hij dan had met de bezoekers in de tuin, mensen die hij als oud-Eenrummer vaak nog kende.

In de loop van de jaren werd het Arboretum steeds meer een project van heel veel mensen. Elke laatste zaterdag van de maand en tussendoor  op menig doordeweekse dag wordt er door vrijwilligers aan de tuin gewerkt. Ons doel is dat deze mooie parkachtige tuin met zijn vele bijzondere bomen en rododendrons tot in lengte van jaren blijft bestaan. Samen houden we zo ‘De Tuin van Eenrum’ mooi en houden we tevens de herinnering aan Jan en zijn vader levend.

We hopen dat u als bezoeker nog vaak door het Arboretum kunt lopen en genieten van deze erfenis.

Namens alle vrijwilligers,

Het bestuur van de Stichting Arboretum Notoarestoen Eenrum

 

 

 

 

 

Buigen of ….. barsten

“Her en der zag je de afgelopen tijd dat er bomen bij zijn gaan liggen, klaarblijkelijk het staan zat geworden. Ik hoor je al zeggen: “Wat bezielt je nou, doodzonde, zo’n mooi exemplaar en dan gooi je nu al het bijltje erbij neer. Had je het niet nog een tijdje kunnen uithouden, dan had ik van je kunnen blijven genieten”. Ja, makkelijk praten, ga zelf daar maar eens staan, dan piep je wel anders, wat wil je, als de wind zo onophoudelijk tegen je aan beukt. Dan moet je wel buigen of ….. barsten.Menig boom in het arboretum heeft de afgelopen stormen dan ook niet overleefd. Zeker voor ons als natuurgenieters is dit doodzonde. Maar de natuur zelf heeft daar zijn eigen gedachten bij. Het is een mogelijkheid om kansen te geven aan anderen. Door de jaren heen zijn door veranderde bodemomstandigheden de wortels niet in staat gebleken zich stevig te blijven verankeren aan de bodem, met als gevolg: het omwaaien van deze verzwakte bomen. Maar niet langer getreurd, hierdoor ontstaat weer ruimte voor jonge exemplaren om uit te groeien tot nieuwe bomen.Zeker als beheerder ben ook ik verdrietig als zo’n redelijk exemplaar van een Anna Paulownaboom: Paulownia tomentosa omwaait. Grote exemplaren van deze boom zijn hier te lande zeldzaam. Maar de Voorzienigheid heeft ertoe bijgedragen dat op hetzelfde moment dat ons exemplaar er bij ging liggen we door de Russisch Orthodoxe kerk een nieuwe kregen aangeboden. Deze kan nu weer uitgroeien tot een prachtige gezonde boom.Ook één van de Moerascypressen: Taxodium distichum werd zo zwaar beschadigd dat afzagen noodzakelijk werd. De twee nog bestaande exemplaren hebben hierdoor echter iets meer ruimte gekregen.Het bestuur van de Notoarestoen zal zeker, op de plekken waar nu ruimte gekomen is door het omvallen van volwassen bomen, nieuwe beplanting aanbrengen. Daardoor kunnen u en ik blijven genieten van dit stukje Eenrum en wordt aan de wens van de grondlegger van het arboretum, Notaris Smit, tegemoet gekomen om zorg te blijven dragen de diversiteit aan planten in het arboretum te vergroten.”

 Martin Spiljart

 

Priestermonnik plant boom in de Notoarestoen

priestermonnik_plant_boom

Vader Serafim Standhart

Vader Serafim Standhart, werkzaam binnen de Russisch-orthodoxe geloofsgemeenschap heeft in het bijzijn van de vrijwilligers een Anna Paulowna-boom geplant. De Eenrumse Conny van der Werf, zelf ook vrijwilliger en betrokken bij dezelfde geloofs-gemeenschap, heeft deze Herinneringsboom gedoneerd in het kader van het “Ruslandjaar” en 400 jaar betrekkingen tussen Rusland en Nederland. Deze jonge boom vervangt een ouder exemplaar van dezelfde soort welke tijdens de najaarsstorm van 28 oktober jl. omwaaide.

De Anna Paulownaboom ofwel de Paulownia tomentosa, is een prinsessenboom. Zij werd genoemd naar prinses Anna Paulowna (1795-1865), de dochter van tsaar Paul I van Rusland. Zij was als echtgenote van Koning Willem II van 1840 tot 1849 koningin van Nederland. Van haar is bekend dat zijn een vrouw was die hield van pracht en praal. Zij vormt de verbindende schakel tussen het Huis van Oranje dat 200 jaar bestaat en het huis Romanov, dit jaar 300 jaar oud. Als je de prinsessenboom in bloei aanschouwt begrijp je waarom zij zo’n koninklijke naam heeft gekregen. De bloemkleur is prachtig koninklijk (lavendelkleurig) blauw met van binnen gele strepen. Ze geuren verrukkelijk naar viooltjes.

Op dezelfde vrijwilligersochtend werden bovendien drie nieuwe rododendrons geplant, waarvan er een, de z.g. Rhododendron Boskoop Ostara werd gedoneerd door Antje Sternagel, eveneens een bewoonster van Eenrum !

Jeugdgroep IVN Westerkwartier bezoekt Arboretum Eenrum

Op 3 april 2013 kwamen 18 kinderen van 8 tot 12 jaar met vrijwilligers en ouders naar de Notoarestoen voor een activiteit op de woensdagmiddag.

Ze kregen eerst een rondleiding door dendroloog Martin Spiljart en gingen toen met een paar opdrachten aan het werk. Vol enthousiasme werden stinsenplanten en rhododendron bladeren gezocht en daarna met Martin besproken. Aan de hand van een aantal takken met bladeren en knoppen moesten de kinderen de namen raden van enkele bomen. Er werd ook nog gespeurd naar vogels die in de tuin voorkomen. Tenslotte kon de jeugd zich vermaken in de speeltuin tegenover het Arboretum. De heer Woltjer, vrijwilliger bij het IVN en de kinderen waren zeer tevreden over de middag. Ze werden van harte uitgenodigd om in de meimaand de tuin nog eens te bezoeken als de honderden rhododendrons en azalea’s bloeien.