‘Deze is zomaar omgevallen’

Medio september 2022, nadat er op zondag een korte periode een flinke wind waaide door het arboretum lag er zo maar een Es om. En niet zo maar een Es maar een bijzondere soort, een cultivar van de Smalbladige Es. Wetenschappelijke naam: Fraxinus  angustifolia ‘Monophylla’. Fraxinus is de wetenschappelijke naam voor Es, angustifolia  is smalbladig en monophylla is enkelbladig. Jammer een boom die bijzonder is en gekregen  bij een bezoek van de  Nederlandse Dendrologische Vereniging, afgekort de NDV, aan het arboretum in Eenrum.

Wat doet nu die NDV? Het is een club van mensen die in het bijzonder geïnteresseerd zijn in houtige gewassen, dus bomen, struiken en coniferen. Er worden excursies georganiseerd in binnen- en buitenland naar plekken waar bijzondere houtige gewassen te bewonderen zijn,  en lezingen en cursussen gegeven worden om kennis op te doen over houtige gewassen. Tevens worden publicaties uitgegeven zoals het club blad Arbor Vitae en Dendroflora. Ook ons arboretum wordt door deze vereniging ondersteund.

Begin oktober ben ik met een dertigtal leden van de NDV op stap geweest voor een driedaagse reis naar arboreta in België. Zaterdag was ingeruimd voor een uitgebreide wandeling door Arboretum Wespelaar en privédomein Herkenrode in Haacht. De bierstad liggend in de driehoek Mechelen, Leuven, Brussel. Dit plantenwalhalla, met een assortiment van ruim 17000 planten, behoort tot de top tien van de wereld. De aandacht in dit jaargetij ging vooral uit naar planten met een uitzonderlijke herfstkleur. Maar de grote collectie van voornamelijk wildsoorten van Rhododendron, geplant in een schitterende ambiance van eeuwenoude Corsicaanse dennen, is zeker in de bloeitijd alleen al de moeite waard om naar Haacht af te reizen.

Er is ook een vereniging die zich specifiek richt op Rhododendron. De Nederlandse Rhododendron Vereniging (NRV) is een subclub van de Amerikaanse Rhodo club. Ons arboretum is hier lid van. Als je deze vereniging vergelijkt met de NDV dan is dit maar een bescheiden clubje. Rhodomania is het lijfblad van de NRV. De American Rhododendron Society geeft ieder seizoen een journal uit.              

                                                                                                                                                                                                                  Martin

 

Geplaatst in Wel en wee in de Notoarestoen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *