Notaris Smit

Notaris Smit uit Eenrum startte in 1968 met de aanplant van zijn bijzondere bomencollectie in een kaal weiland van 2 hectare. Met behulp van dertig vrijwilligers uit het dorp werden honderden bomen en struiken geplant. Allereerst legde notaris Smit een windsingel aan rondom het terrein. Dit om een middengebied te creëren waar de gure Groningse zeewind de exotische bomenpracht zo min mogelijk zou kunnen beschadigen.

notaris_smit_1968

Notaris Smit (midden) voerde nauw overleg met wetenschappers van de Landbouw Hogeschool in Wageningen. Bij de selectie van de bomen moest rekening gehouden worden met resistentie tegen de soms krachtige winden in het noorden, de invloed van de zee en de eisen als het gaat om grondsoort, bodemvochtigheid en licht.

In de loop der jaren groeide zijn liefde voor de rododendron. Van heinde en ver haalde hij bijzondere soorten: Amerika, Engeland, Denemarken. Regelmatig werden in de reiskoffer stekjes naar Eenrum vervoerd. Alvorens de struiken werden geplant, werd de grond goed geprepareerd. Zo gebruikte hij dennennaalden, die door het echtpaar Smit werden verzameld in de bossen van Borger. Smit vond het een uitdaging om te laten zien dat op de stugge Groningse klei een grote variëteit exotische bomen kan gedijen.

Hoe dit is gelukt, ziet u in de Notoarestoen van vandaag. Een rijkdom aan bomen en rododendrons die uniek is voor Europa: 600 verschillende soorten rododendrons en 400 uitheemse boomsoorten. En, niet te vergeten, bijzondere onderbegroeiing, waaronder stinzenplanten en de wilde cyclaam.

historische_foto_1

Op 23 november 1968 plantte notaris Smit (links) met hulp van 30 vrijwilligers “77 bomen en 2550 kleine boompjes en struiken” in een kaal weiland: de start van een unieke bomentuin in Noord-Groningen.

historische_foto_2

Bij de start in 1968 was er nog een vrije horizon richting het dorp Mensingeweer. De tuin raakte in het dorp bekend als het ‘notarisbos’ of ‘arboretum’. Een arboretum, naar het Latijnse woord arbor (boom), is een in bomen en struiken gespecialiseerde botanische tuin. In de 18e en 19e eeuw werden ze al aangeplant om uitheems groen uit te proberen.