Wenst u dat deze exotische collectie op ’t Grunneger Laand blijft groeien en bloeien?

GRATIS mooie kaartenset van de collectie wanneer u donateur wordt voor € 20,- per jaar

Stichting Arboretum Notoarestoen Eenrum zet zich in voor het behoud van de tuin, die dagelijks vrij toegankelijk is. Omdat geen entreegeld wordt gevraagd en de stichting geen financiële overheidssteun ontvangt, is het voortbestaan van Notoarestoen afhankelijk van donateurs en vrijwilligers. Helpt u ons?

Als dank voor uw steun ontvangt u onze kaartenset met fotografie van de bekende Groninger natuurfotograaf Otto Kalkhoven (Kalkhoven Fotografie). U kunt zich hieronder online aanmelden als donateur.

  voorletters

  naam

  adres

  postcode

  plaats

  rekeningnummer (IBAN)

  telefoonnummer

  e-mail

  Ja, ik meld mij aan als donateur voor 20,- per jaar

   

  U kunt ook eenmalig een gift overmaken op ons rekeningnummer NL84RABO031.82.86.971 tnv Stichting Arboretum Notoarestoen Eenrum, 9961 TA Mensingeweer. Onze stichting staat geregistreerd als Goede Doelen Stichting binnen de wet ANBI. Dit betekent dat uw gift fiscaal aftrekbaar is. Voor meer gegevens kunt u terecht bij het bestuur van onze stichting: info@arboretum.nl.

  Stichting Arboretum Notoarestoen Eenrum

  De oprichter van Notoarestoen, notaris mr. C.N. Smit, overleed op 1 april 2002 op 86-jarige leeftijd. De tuin was op dat moment sterk verwaarloosd. Zeldzame soorten dreigden door gebrek aan licht en ruimte te verdwijnen. Het voortbestaan van een uniek parkje stond op losse schroeven.

  Zoon Jan Steven Smit zocht hulp bij instanties om de waardevolle plantencollectie veilig te stellen. De Stichting Arboretum Notoarestoen Eenrum werd opgericht en er kwam financiële steun van overheden en fondsen.

  Forse kapwerkzaamheden creëerden licht en ruimte, rododendrons werden vrij gezet en verplaatst naar ruimere gebieden. Er werden goed begaanbare paden aangelegd en nieuw voorlichtingsmateriaal gemaakt. Geleidelijk aan heeft de tuin zijn aloude glorie teruggekregen. Vele rododendrons hebben inmiddels, dankzij meer licht en directe zonneschijn, een veel rijkere en uitbundige bloei.

  Het huidige bestuur bestaat, naast Jan Steven Smit, uit een vijftal bevlogen vrijwilligers met expertise op het gebied van groen, beheer en communicatie: Jan Hink (voorzitter), Martin Spiljart (al 35 jaar enthousiast rododendron-liefhebber en dendroloog), Bert Wemmenhove (penningmeester), Janneke Meinardi (coördinatie en algemene zaken)  Marjolein Akse (secretariaat & pr).